Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

 1. Anasayfa
 2. chevron_right
 3. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Sayın İlgili,

Profaj İnternet Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. olarak, müşteri memnuniyeti ve kişisel verilerin gizliliği konusundaki hassasiyetimiz doğrultusunda, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında gerekli önlemleri almaktayız. Bu kapsamda, siz değerli müşterilerimizin kişisel verilerinin güvenliği ve gizliliği konusundaki sorumluluğumuzun bilincindeyiz.

 1. Veri Sorumlusu: Profaj İnternet Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. Adres: Çınarlı Mah. Şehit Fethi Sekin Cad. No:3 D:1602 Sunucu Plaza Konak İzmir Türkiye Telefon: +90 232 320 00 40 E-posta: profaj@profaj.com
 2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları: Müşteri ilişkileri yönetimi, Reklam ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, Müşteri taleplerinin yerine getirilmesi, İşletmenin faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında gerekli olan diğer işlemler.
 3. Kişisel Verilerin İşlenme Süresi: Kişisel veriler, işlenme amaçları gerektirdiği sürece ve yasal mevzuata uygun olarak saklanacaktır.
 4. Kişisel Veri İşleme Şekli ve Hukuki Sebebi: Kişisel verileriniz, açık rızanıza dayanarak veya KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen hukuki sebeplere dayanarak işlenecektir.
 5. Kişisel Veri Sahibinin Hakları: Kişisel veri sahipleri olarak, KVKK kapsamında aşağıdaki haklara sahipsiniz:
  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için, KVKK kapsamında belirlenen yöntemlerle firmamıza başvurabilirsiniz. Başvurularınız, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır.

Kişisel verilerinizin, KVKK ve ilgili mevzuat gereğince güvenli bir şekilde işlenmesi için gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri almaktayız. Gizlilik politikamız hakkında detaylı bilgi almak için lütfen bize ulaşın.

Menü